Ο Στάβλος μας

Τους τρεις μήνες του "βαρύ" χειμώνα το κοπάδι διαβιεί σταβλισμένο, ενώ τον υπόλοιπο διάστημα βρίσκεται στο "Δέλτα του Έβρου" όπου το φροντίζουμε καθημερινά