Επικοινωνία

Κρεοπωλείο Σταυρίδης - Φέρες - Έβρου

ΑΦΜ 112458918 Νικολάου Πλαστήρα 15
Féres
2555022272 info@meat-stavridis.gr
Δευτέρα 7:00 ΠΜ - 2:15 ΜΜ
Τρίτη 7:00 ΠΜ - 2:15 ΜΜ, 5:00 ΜΜ - 9:00 ΜΜ
Τετάρτη 7:00 ΠΜ - 2:15 ΜΜ
Πέμπτη - Παρασκευή 7:00 ΠΜ - 2:15 ΜΜ, 5:00 ΜΜ - 9:00 ΜΜ
Σάββατο 7:00 ΠΜ - 2:15 ΜΜ