Ενημέρωση κατάστασης

Αγαπητοί μας...
Τα κρεοπωλεία θα παραμείνουν ανοικτά και μετά την Τετάρτη γιατί ανήκουν στην εφοδιαστική αλυσίδα.