Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Οι Αγελάδες αναπαραγωγής μας στο Δέλτα του Έβρου

www.facebook.com/StavridisMeatPoint/photos/a....