Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Θα μπορούσε να είναι και ο ταύρος του «Σταυρίδη»

www.facebook.com/StavridisMeatPoint/photos/a....