Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Σύναξις των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ! Τιμητική των κρεοπωλών...!!!

www.facebook.com/StavridisMeatPoint/photos/a....