Κάτι από χθες...από την 18η Alexpo

www.facebook.com/StavridisMeatPoint/videos/14...