Σοφιγάδο! Το Λευκαδίτικο γλυκόξινο

Ευχαριστούμε Ευτυχία Χαρμανίδου και Love & Spices

bit.ly/2qHF7xk