Αγροτικός & Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης

Γίνε σύμμαχος στον αγώνα μας, γίνε ο κρίκος στην αλυσίδα της προόδου.

www.facebook.com/AgSilAlexpolis/videos/755562...