Μπριζόλα κόντρα από μοσχάρι ηλικίας 14 μηνών μεγαλωμένο στο Δέλτα του Έβρου.
Εμπιστοσύνη στον τόπο μας!

www.facebook.com/StavridisMeatPoint/videos/13...