Των φρονίμων τα παιδιά...
Μαζεύοντας τις ζωοτροφές τις κτηνοτροφικής μας μονάδας για τον ερχόμενο Χειμώνα...

www.facebook.com/StavridisMeatPoint/videos/11...