Το ταξίδι στη θερινή κατοικία ξεκίνησε...
Το Νοέμβριο πρώτα ο θεός θα επιστρέψουμε σπίτι...

www.facebook.com/StavridisMeatPoint/videos/11...